FERDİ KAZA SİGORTALARI

Ferdi kaza sigortaları, olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan, sigortalının ayrıca seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır.

Bunları Biliyormuydunuz!

Powered by AcerPro AcerPro